Ako vodné prostredie prispieva k dýchacím problémom detí a mládeže

Ako vodné prostredie prispieva k dýchacím problémom detí a mládeže

Plávanie je absolútne fenomenálna forma cvičenia, nehovoriac o upokojujúcich účinkoch. Avšak, plávanie v bazéne s chlórovou vodou môže viesť k niekoľkým zdravotným problémom. Chlórové bazény dráždia dýchacie cesty plavcov, prejavujú silný aditívny účinok na rozvoj astmy a respiračných alergií. Experti odhadujú, že mnohé alergie a choroby imunitného systému sa v posledných desaťročiach štvornásobili. Je preto potrebné upozorniť na prílišné vystavovanie sa v bazénoch s chlórovou vodou, čo môže ohrozovať nie len vás, ale najmä vaše deti. Ako vodné prostredie prispieva k dýchacím problémom detí a mládeže si priblížime v nasledujúcej podkapitole, ktorá je venovaná odborníkovi Dr. Albertovi Bernardovi.

Dr. Albert Bernard

V našom článku Prečo investovať do systému na výrobu slanej vody v bazéne sme spomenuli meno Albert Bernard. V tomto článku sa budem snažiť priblížiť o koho ide a čomu sa venuje.
Dr. Alfred Bernard, PH. D., nebol nikdy plavčíkom a ani nikdy nevyhral žiadnu medailu v športoch spojených s vodným prostredím. Napriek skutočnostiam, že nevedel plávať do svojich 30tich rokov, patrí medzi popredných výskumných pracovníkov pri otázkach na to, ako vodné prostredie prispieva k dýchacím problémom detí a mládeže. Niektoré z jeho najvýznamnejších prác boli zverejnené v magazínoch European Respiratory Journal a v časopise Pediatrics.
Dr. Bernard, profesor technológie a riaditeľ výskumu na Katolíckej Univerzite  Louvain, Brusel, Belgicko sa dostal k téme vodného prostredia „náhodou“ pri práci na výskumnom projekte. Išlo v podstate o porovnanie zdravia detí žijúcich  v Bruseli s deťmi žijúcimi v Ardenne, zelenom regióne na juhu Belgicka. Neočakávané, on a jeho tím zistili, že u deti žijúcich v meste Brusel (s vyšším znečistením životného prostredia) sa vyskytlo menej problémov s dýchaním, než u ich rovesníkov žijúcich na vidieku. Pri skúmaní životného prostredia a životného štýlu oboch skupín zistili, že ľudia žijúci na vidieku navštevujú miesta s bazénmi, ako plavárne a kúpaliska častejšie. Začínajú v omnoho nižšom veku, ako tí žijúci v Bruseli.
Dôkladnejšia analýza priniesla významné súvislosti medzi úrovňami týchto biomarkerov* a stúpajúcim záujmom plávania vo verejných bazénoch. Nasledujúce zistenia viedli k hypotézam, že opakované návštevy v bazénoch s obsahom chlóru v detskom veku môže prispieť k rastúcej astme a alergickým ochoreniam. Zásadné rizika boli zistené aj pri sennej nádche a alergickej nádche.

  • Riziko sennej nádchy bolo až 7x vyššie u „citlivých“ detí, ktoré plávali v chlórovaných bazénoch viac ako 100 hodín
  • Riziko alergickej nádchy bolo 3.5x vyššie u tých, ktorí plávali v chlórovaných bazénoch po dobu dlhšiu ako 1000 hodín

Ďalšie štúdie

bazén do ktorého skáče chlapecV ďalších štúdiách pri pohľade na teenegerov, Bernard a jeho tím zistili, že riziko astmy sa neustále zvyšuje s počtom hodín strávených vo vonkajších bazénoch. Porovnal aj skupinu, ktorá plávala v bazéne obsahujúcom chlór so skupinou, ktorá využívala bazén dezinfikovaný systémom produkovaným meď a striebro. Zistili, že tí, ktorí plávali v bazénoch obsahujúcim chlór mali približne 8x väčšie riziko vzniku astmy.
Bernard a jeho tím v súčastnosti pracuje na dvoch prebiehajúcich štúdiách. Jedna skúma rôzne rizikové faktory pri detských ochoreniach dýchacích ciest v spojení s vodným prostredím. Druhá štúdia zase skúma nedostatok respiračného účinku chlórových produktov na úrovni kože (ekzém). Štúdie budú porovnávať vonkajšie a vnútorné bazény.
Technológia kráča rýchlo dopredu a Bernard sa spolieha aj na vývoj nových nástrojov, ktoré dopomôžu, aby bol výskum úspešný. S využitím nových testov, by mohli zistiť poškodenie epitelu spôsobené chlórovými produktami a taktiež ozónu, tabakového dymu a pevných častíc. Jeho nádejou je, že tieto výskumy presvedčia ľudí z prostredia predaja bazénov, aby venovali veľkú pozornosť ich bazénovej chémie a zvážili alternatívne metódy dezinfekcie. Pri domácich zapustených bazénoch v našich podmienkach medzi najčastejšie alternatívy patrí elektrolýza na výrobu slanej vody.
Ide o nepreskúmané prostredie, kde sú deti vystavené pomerne vysokým koncetráciam potencionálne toxickým chemikáliám, hovorí Bernard, ktorý dodáva, že ak toxikológovia neukážu záujem o riešenie týchto problémov tak kto iný?

Čo z toho vyplýva?

Podľa týchto zistení vyplýva, že čím viac času trávia deti v bazéne s chlórovanou vodou, tým väčšie je riziko vzniku rôznych chôrob ako astma a alergia. Týmto článkom nechceme vás ani vaše deti v žiadnom prípade odradiť od plávania! Chceli by sme však poukázať, že ak patríte medzi tých, ktorí patria medzi vášnivých plavcov, odporúčame navštevovať iba bazény schválené vnútroštátnymi orgánmi. Vyhnite sa zle udržiavaným a vetraným bazénom s vysokou úrovňou chlóru vo vode a ovzduší. Ak vlastnite domáci bazén a využívate na dezinfekciu iba chlór je veľmi dôležité ich správne používať a vodu v bazéne pravidelne testovať.
* Biomarker je vo všeobecnosti látka používaná, ako indikátor biologického stavu

Prezrite si naše ďalšie články

3 Dôvody prečo uvažovať nad realizáciou Interiérového Bazéna
Stavba bazénov

3 Dôvody prečo uvažovať nad realizáciou Interiérového Bazéna

Zdá sa to neintuitívne, ale začiatok zimy je ten správny čas na plánovanie výstavby vášho …

Čítať viac →
ako si správne vybrať bazén pre vás a vašu rodinu
Stavba bazénov

Ako si správne vybrať bazén pre vás a vašu rodinu

Kúpa kvalitného bazéna patrí medzi veľké investície. Je to niečo úplne iné, ako napríklad kupovať …

Čítať viac →
Najčastejšie otázky spojené s vyhĺbením jamy pre zapustené bazény
Stavba bazénov

Najčastejšie otázky spojené s vyhĺbením jamy pre zapustené bazény

Jedným z našich cieľov písania tohto blogu je zrušiť to čo nazývame „kliatba poznania“ v celom …

Čítať viac →